Redaktion: Ekot Sveriges Radio (mars - juni 2020, flertal publiceringar. Med start 15 mars)