Redaktion: Facebook-kartan är ett interaktivt verktyg där publiken själv kan utforska hur valrörelsen såg ut på Facebook. Den är ett unikt redskap för att förstå åsiktsbildning på sociala medier. Genom att sorte