Redaktion: https://longread.jmg.gu.se/ambulanser/ (Sajten är låst. Vi har kontaktat P4 Norrbotten och diskuterat publicering men inget är klart om det ännu).