Redaktion: Lokaltidningen Mitt i Stockholm (mitti.se) 2016-09-21, 22,23,24,26. Oktober 14,28. Print: Lokaltidningen Mitt i Tensta-Rinkeby, Mitt i Västerort-Spånga, Mitt i Kista, 27 september, 18 oktober, 13 dece