Redaktion: Sveriges Radio Kaliber

Lyxhotell och tvångsinjektioner

2015-02-24
År: 2014
Kategori: Riksradio
Status: Vinnare
Juryns motivering:

För att med kreativ research ha avslöjat hur kriminalvården använder olagliga metoder för att sedan vila upp sig på lyxhotell.

Namn: Lyxhotell och tvångsinjektioner

Beställningsjobb och köpt tystnad

2015-02-24
Reportrar:
År: 2006
Kategori: Riksradio
Status: Vinnare
Juryns motivering:

För att genom ett idogt och systematiskt arbete ha påvisat viktiga systemfel och osunda beroendeförhållanden inom det svenska forskarsamhället