Reportrar: Anneli Megner Arn

Missförhållanden mörkas i äldrevården

2015-02-24
År: 2013
Kategori: Lokal-TV
Status: Vinnare
Juryns motivering:

För att envist och uppfinningsrikt ha blottlagt hur äldre far illa när vården sätter egenintresset före lagen.