Reportrar: Ingrid Carlberg

Pillret

2015-02-24
Redaktion:
Reportrar:
År: 2008
Kategori: Bok
Status: Vinnare
Juryns motivering:

För att med en imponerande research ha blottlagt hur läkemedelsindustrin - med tvivelaktigt vetenskapligt stöd - utnyttjar människors psykiska ohälsa