Reportrar: Mark Malmström

Räntekartan – en interaktiv granskning av svenskarnas boräntor

2015-02-24
År: 2012
Kategori: Webb
Status: Hedersomnämnande
Juryns motivering:

För att med en innovativ interaktiv metod ha trängt sig förbi sekretessen,avslöjat bankerna och förnyat konsumentjournalistiken.