Reportrar: Mats-Eric Nilsson

Not specified

2015-02-24
År: 2010
Kategori: Stor tidning
Status: Hedersomnämnande
Juryns motivering:

För böcker där han med oss konsumenter för ögonen granskat hela kedjan i den industrialiserade och globaliserade livsmedelsproduktionen.