Reportrar: Michael Verdicchio

Hemtjänstbluffen

2015-02-24
Redaktion:
År: 2014
Kategori: Lokal-TV
Status: Vinnare
Juryns motivering:

För att metodiskt och envist ha avslöjat hur ett hemtjänstföretag riskerat äldres liv och hälsa.

Namn: Hemtjänstbluffen TREDJEGÅNGEN
2018-09-25
År: 2018
Kategori: Storstadstidning
Status: Vinnare
Juryns motivering:

"För att ha avslöjat hur religiöst förtryck av olika slag har tillåtits pågå i svenska skolor och förskolor, trots livsavgörande och ibland livshotande konsekvenser för eleverna."

Namn: I religionens namn