Reportrar: Per Liljas

2016-12-19
Redaktion:
Reportrar:
År: 2016
Kategori: Magasin
Status: Vinnare
Juryns motivering:

”För att metodiskt och på plats ha avslöjat hur en kontroversiell och ifrågasatt råvara smygvägen återintroduceras i svenskt biobränsle.”

Namn: Palmolja