Arbetsbeskrivning

Chateau Vadå

Mats-Eric Nilsson
2019-01-10

KATEGORI

Bok

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Mats-Eric Nilsson

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

PUBLICERINGSDATUM

2018-09-16

VAR PUBLICERADES JOBBET?

I bokform

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Hur lätt konsumenten blir bedragen av vinindustrin. Hur vindrickaren luras att tro att vinet har framställs på traditionellt sätt – när det i själva verket har sminkats upp med tillsatser. Hur enkelt man fejkar smaken av ekfat. Hur rödvinerna sötas för att sälja bättre. Hur fabriksviner lanseras under påhittade namn som ska få dem att framstå som autentiska och småskaliga. Hur såväl Systembolaget som vinjournalistiken är en del av detta bedrägliga system.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Trots att den omsätter miljarder har vinindustrin hittills varit fredad från undersökande konsumentjournalistik. Château Vadå är den första granskningen av vinets verkliga innehåll och hur enkelt det är att bedra konsumenten med hjälp av raffinerad marknadsföring.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

När jag gjorde ett reportage för SVT:s Uppdrag Granskning om vinindustrin och upptäckte vilken uppmärksamhet detta fick från vanliga vinkonsumenter, som kände sig lurade. I programmet hade jag bara gläntat lite på dörren, och nu ville jag gå vidare för att berätta hela historien.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Besök på branschens egna mässor där jag genom att spela spekulant fick såväl muntlig som skriftlig information om hur viner egentligen görs och vilka tillsatser som används för att manipulera dem. Intervjuer med en lång rad källor inom industrin. Närläsning av regelverk och branschdokument.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Branschpersoner på olika nivåer. Både f d anställda och sådana som fortfarande är aktiva i vinföretag. Såväl anonyma som i boken namngivna.
Vinproducenter.
Tillsatsföretagens material.
Vinföretagens hemsidor och ytterligare material.
Vinindustrins tekniska manualer.
Undervisningslitteratur för vinföretag.
Livsmedelsverket: tjänstemän och skriftligt material.
Systembolaget: tjänstemän och skriftligt material.
Facklitteratur om vin.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Att vin till skillnad från vanliga livsmedel inte har några innehållsförteckningar är förstås försvårande eftersom det inte finns särskilt mycket att utgå ifrån när det gäller innehållet. Vinbranschen är dessutom mer ovan vid granskning och en del företag tror att det lönar sig att hålla sig undan och vägra svara på frågor eller att ifrågasätta undersökningens syfte. Följden blev att arbetet tog länge tid än annars.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Boken består visserligen av flera kapitel, men egentligen är det helheten som är det viktiga. Att det genom bristande lagstiftning och kontroll är ytterst lätt att lura vinkonsumenten, som på Systembolaget är i ett ännu större underläge än i livsmedelsbutiken.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Ungefär ett år.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Lite konstigt ställd fråga, får man säga det? Det viktigaste är väl allmänheten gensvar, och från läsarna har jag fått väldigt många positiva reaktioner, både helt vanliga vindrickare och en del konnässörer. Dessutom har boken fått stort genomslag i press, radio och teve. Första tryckningen tog slut på en månad, och boken har hittills tryckts om ytterligare en gång.
Från myndigheter har jag ännu inte hört något, om man inte räknar Systembolaget till dem. De har i olika interna sammanhang kommenterat boken och måste nu börja utbilda sin personal om bl a naturviner.
Från kollegor har jag fått många ryggdunkningar, särskilt från dem som gillar undersökande journalistik med ett konsumentperspektiv. Många av dem har påpekat att boken är skriven på ett medryckande och ibland humoristiskt sätt, utan att tappa i trovärdighet.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.