Arbetsbeskrivning

I händelse av min död

Kerstin Weigl
2019-12-16

KATEGORI

Bok

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Kristina Edblom

Namn: Kerstin Weigl

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

PUBLICERINGSDATUM

2019-08-12

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Bok

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Varje månad dödas minst en kvinna i Sverige av sin man eller ex-man, trots att de själva fruktat för sina liv och bett om hjälp. Samhällets misstag, okunskap och bagatelliserande inställning ledde i hög grad fram till morden. “I händelse av min död” är en bok som inte handlar om kvinnornas död - utan om hur de levde.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

“I händelse av min död” är den kompletta och djuplodande skildringen av ett komplext samhällsproblem med dödliga konsekvenser.
Boken består av fem huvudhistorier, där varje del är ett nytt gräv i sig. Vi har ägnat flera år att djupintervjua huvudkällorna och ett stort antal personer runt dem, och tagit fram en mycket omfattande dokumentation.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Under tio år har vi gett de dödade kvinnorna bakom nyhetsnotiserna namn och ansikten och granskat systemfelen. Vi har med åren förstått att det är de enskilda historierna som skapar djupa insikter och får fäste i läsarna. Vi ville därför sätta grävspaden djupt i några fall, “krypa in i huvudet” på de dödade kvinnorna och närgånget skildra vad som ledde fram till deras död och vilka konsekvenserna blev.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Intervjuerna för boken pågick under två år, kontakterna har pågått i upp till nio år. Vi har återvänt till personerna om och om igen. Vi har intervjuat i en vid krets (vänner, bekanta, kollegor, polis, åklagare, socialarbetare, ambulanspersonal och så vidare).
Allt eftersom vi vann familjernas förtroende fick vi tillgång till brev, dagböcker, och andra känsliga dokument. På så vis kunde vi även återskapa de dödade kvinnornas egna röster.
För att kunna berätta levande var vi tvungna att ta fram stora mängder uppgifter. Varje detalj måste beläggas. Till exempel:
- En dömd mördare i vår undersökning har fortsatt begå brott. Vi kartlade hans brottslighet 30 år bakåt i tiden, fick ut en stor mängd sedan länge arkiverade utredningar och journaler. Vi sökte upp hans tidigare och nya offer.
- Två unga kvinnor hade ingen information om vad som hände när pappa dödade mamma och för att få svar sökte vi i arkiverade polisförhör och socialtjänstjournaler 14 år tillbaka i tiden.
- En annan kvinna hade kontakt med polisen timmarna innan hon mördades och vi har analyserat dagen minut för minut, genom att göra intervjuer och jämföra uppgifter från räddningstjänsten, SOS Alarm och polisen med handlingar, journaler och protokoll.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Vår egen tioåriga granskning i Aftonbladet som omfattar samtliga fall av dödligt våld mot kvinna i nära relation.
Intervjuer.
Domar. förundersökningar, polisanmälningar, sjukjournaler, utlåtanden med mera.
Brev, dagböcker, anteckningar.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Att få fram material som sedan mycket lång tid arkiverats, som anmälningar och inspelningar av barnförhör, och även domar.
Att kontrollera intervjupersonernas berättelser mot dokumenten.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Arbetet pågick under två år, i effektiv arbetstid minst fem månader.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Boken var en av höstens mest uppmärksammade sakprosebok och beskrevs i flertalet recensioner som “årets viktigaste”. Vi har intervjuats av ett 30-tal medier, tv, radio, tidskrifter och dagspress. Justitieministern och jämställdhetsministern bad om enskilda möten för att informera sig. Vi bjuds in till otaliga debatter, konferenser och möten hos myndigheter och organisationer som efterfrågar våra kunskaper.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej