Nyhet

Kraftig ökning av antalet medlemmar men förlustresultat för FGJ

2018-04-11

Pressmeddelande 2018-04-11

2017 i sammanfattning 

  • 1 049 medlemmar 31 december 2017, en ökning med 88 sedan förra året
  • 86 888 kronor i förlust (188 279 kronor i vinst 2016)
  • Utökat samarbete med Bokmässan i Göteborg
  • Grävfonden bildades i slutet av året
  • Ny styrelse vald vid extra årsmöte 25 oktober 2017

 

Efter en minskning av antalet medlemmar under våren 2017 med 51 personer till 910 medlemmar fram till den 9 april 2017 vände utvecklingen uppåt under andra halvan av året. Medlemsutvecklingen under helåret 2017 kan därför summeras till en ökning med 88 personer till 1 049 medlemmar den 31 december 2017. Under inledningen av 2018 har ökningen accelererat så att FGJ per den 9 april 2018 hade 1 292 medlemmar vilket är en ökning med 243 medlemmar sedan årsskiftet.

Antalet medlemmar i Föreningen Grävande Journalister

20161231          961, varav 39 studerande.
20170409          910, varav 4 studerande
20171231          1 049, varav 9 studerande
20180409          1 292, varav 39 studerande

Verksamhetsåret 2017 slutade med en förlust på 86 888 kronor vilket kan jämföras med en vinst på 188 278 kronor. Projekten Nysatsning 2017 och Framtid FGJ medförde kostnader på 398 081 kronor under 2017 och med 127 430 kronor under 2016, totalt 525 511 kronor.

- Det var inte helt oväntat att de här projekten skulle medföra en effekt på vårt resultat. Vi har också sett att kostnaderna för vår medlemstidskrift Scoop ökat under året. FGJ har fortfarande en stabil, god ekonomi, men förlusten manar till att vi under 2018 är extra kostnadsmedvetna och fokuserar på de projekt som vi redan har på gång, som vårt samarbete med Bokmässan, samt på utveckling av exempelvis vår kursverksamhet och hemsida, säger ordförande Fouad Youcefi

Under 2017 minskad produktionsstödet till tidningen Scoop från kulturrådet med 50 000 kronor till 150 000 kronor samtidigt som intäkterna från annonsörer och externa prenumeranter minskade. Samtidigt ökade de redaktionella arvodena vilket medförde att FGJ:s kostnader för Scoop ökade från 256 345 kronor under 2016 till 486 868 kronor under 2017. Under året slutade också Scoops tidigare redaktör, och en ny redaktör rekryterades.

Efter att ett förslag om arvodering av dåvarande ordföranden röstades ned på extra årsmötet i september valde ordföranden, kassören, vice ordföranden och en suppleant att lämna styrelsen. Föreningen valde en till delar ny styrelse den 25 oktober 2017.

- Den turbulensen som var bidrog naturligtvis till att styrelsen tappade fart under hösten och vintern. Såväl arbetet med sponsorer, ekonomi, kurser och annat har blivit lidande av att mycket fokus behövde läggas på annat. Men sedan dess har känslan nu vänt. Vi har fått in en rad nya engagerade styrelseledamöter som gjort att vi kunnat börja arbeta för full maskin igen. Jag är imponerad över med vilken entusiasm de tagit sig an föreningen och dess medlemmar, säger Fouad Youcefi.

Läs FGJ:s verksamhetsberättelse här

Nyhetsarkivet

Mer än 160 granskningar tävlar om sju Guldspadar

2019-01-16

Trots tuffa tider för mediebranschen tycks den grävande journalistiken i Sverige fortfarande vara vid god vigör. När fönstret för att tävla om 2018 års Guldspadar nu ... Läs mer

Imorgon är det deadline för bidrag till Guldspaden!

2019-01-11

Har du eller din redaktion gjort några bra granskningar under hösten? Deadline imorgon! Skicka in bidrag till Guldspaden nu! Den 12 januari 2019 är det deadline ... Läs mer

Vill du arrangera Gräv 2020?

2018-12-12

I vår hålls Grävseminariet i Kalmar. Men var någonstans Sveriges största journalistkonferens ska hållas år 2020 beslutas först under våren. Nu söker Föreningen Grävande Journalister nästa ... Läs mer

Äldre artiklar

Videoarkivet

GRÄV 2014 – David Leigh

2014-08-15

New Forms of Global Data investigation – Wikileaks, Offshore Company Secrets, Snowden (ENG)The European answer to journalist Bob Woodward. David Leigh was recently rewarded with the ... Läs mer

GRÄV 2014 – Anfall, bakhåll eller tålamod?

2014-08-15

Anfall, bakhåll eller tålamod? (Sophia Djiobaridis, Helena Gissén, Daniel Velasco, Björn Häger) Läs mer

GRÄV 2014 – Invignings debatt

2014-08-15

INVIGNING. Debatt: Efter mordet på Nils Horner – hur kan korrespondenternas riskfyllda arbete Läs mer

Äldre videoklipp