Nyhet

Kallelse till årsmöte för föreningen Grävande Journalister 2021

2021-03-15

Härmed kallar föreningen Grävande Journalister till årsmöte 2021.

Årsmötet hålls på grund av rådande pandemi och mötesrestriktioner uteslutande digitalt.

Tid: Måndagen den 26 april 2021, kl. 18.00.
Plats: Digitalt. En möteslänk samt instruktioner till årsmötet lämnas i samband med att handlingar skickas ut vecka före årsmötet.

Motioner till årsmötet ska vara inkomna till FGJ:s kansli senast måndagen den 5 april 2021.
Vad som skall behandlas på årsmötet framgår av stadgarna.

Varmt välkomna!

styrelsen för föreningen Grävande Journalister, genom ordförande Fouad Youcefi