Regler

Tävlingregler Guldspaden

Guldspaden delas ut av Föreningen Grävande Journalister till: ”de journalister – verksamma i svenska medier – som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till. Undersökningen skall vara ett originalarbete, självständigt genomförd”.

Deadline för bidrag publicerade mellan 1 januari och 30 juni 2018 är 12 september 2018. Deadline för bidrag publicerade efter 1 juli 2018 är den 12 januari 2019.

Skicka in ditt bidrag här!

Klassindelning
Guldspaden delas ut i sju klasser: etermedia riks och lokal, magasin, storstadstidning, mindre dagstidning och bok. Sedan 2016 finns också en tävlingsklass som heter Nytänkare. Bokpriset instiftades 1996 i samarbete med tidningen Svensk Bokhandel. Tidningen sponsrar Guldspadestatyetten och juryns omkostnader i arbetet med denna prisklass.

Här kan du se närmare beskrivning av klasserna:

STORSTADSTIDNING
Tidningar och nyhetsbyråer med regional- och/eller riksambition som har sin bas i det skrivna ordet oavsett publiceringsform och med huvudredaktion i någon av Sveriges tre största städer. Tidningarna har en upplagemässig tyngdpunkt på utgivningsorten och en bred spridning utanför huvudorten.

Det finns inget krav på att en storstadstidning utkommer i tryckt form. Oavsett om storstadstidningarna publicerar sig i tryckt form eller i digital form genom text/stillbild, radio/podd eller film bedöms bidraget i denna klass.

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Dagens industri, Göteborgs-Posten; Metro och Sydsvenskan räknas till denna kategori.

MINDRE DAGSTIDNING
Övriga utgivna dagstidningar som har sin bas i det skrivna ordet och som utkommer på papper och eller webb. Oavsett om de mindre dagstidningarna publicerar sig i tryckt form eller i digital form genom text/stillbild, radio/podd eller film bedöms bidraget i denna klass. Samarbeten mellan mindre dagstidningar ska bedömas inom klassen. Samarbeten med storstadstidningar eller etermedia bedöms i den klass där den huvudsakliga arbetsinsatsen gjorts.

ETERMEDIA RIKS
Rikstäckande redaktioner som arbetar med radio eller tv med sin bas i traditionell etermedia. Oavsett om redaktionerna publicerar sig via traditionell etermedia eller via webb genom skriven text, radio, tv eller annan form bedöms bidraget i denna klass. Med rikstäckande redaktion avses redaktioner som antingen har som inriktning att bevaka hela landet eller samarbete mellan lokala redaktioner som har som utgångspunkt att skapa en rikstäckande publicering.

Lokalt initierade samarbeten mellan olika redaktioner som inte har en rikstäckande ambition bedöms i lokalklassen.

ETERMEDIA LOKAL
Redaktioner med lokal- eller regional spridning och som arbetar med radio eller tv och med sin bas i traditionell etermedia. Oavsett om redaktionerna publicerar sig via traditionell etermedia eller via webb genom skriven text, radio, tv eller annan form bedöms bidraget i denna klass.

MAGASIN
Till magasin räknas tidskrifter och digitala publikationer som magasin, podcasts och motsvarande med en glesare utgivning än dagstidningar och etermedia. Oavsett om magasinen publicerar sig i tryckt form eller i digital form genom text/stillbild, radio/podd eller video bedöms bidraget i denna klass.

BOK
Talbok och digitalt publicerad bok bedöms på samma sätt som tryckta böcker.

NYTÄNKARE
Nytt pris som ska ges till årets mest innovativa insatser som främjat utvecklingen inom den grävande journalistiken. Priset kan tilldelas redaktioner och journalister som utmärkt sig genom nyskapande metoder för undersökande journalistik, innovativ användning av teknik, granskningar av tidigare ej kända ämnen och nya typer av samarbeten inom och utom landet.

Digital inlämning

Inlämningen av Guldspaden har digitaliserats för att underlätta nomineringsförfarandet. Se länk i menyn till höger.

Undantag: Bokklassen
Bidrag i bokklassen kan inte lämnas digitalt. Vänligen kontakta kansliet (kansli@fgj.se) för instruktioner om hur du lämnar in böcker.

Arbetsbeskrivning
Upphovsmännen till de inskickade bidragen ska svara på frågor om arbetet i en arbetsbeskrivning. Den kan laddas ner från inlämningssidan och ska bifogas till din anmälan. Observera att inskickade arbetsbeskrivningar kan offentliggöras, bland annat på hemsidan www.fgj.se. Formulera dig vårdat.

Avgift
För varje inlämnat bidrag tas en avgift på 490 kronor ut. Denna betalas in senast samma dag som bidragen ska vara inlämnade till BG 546-3880. Märk inbetalningen med det arbetsnamn du valt vid inlämning (eller boktitel om det är en bok). Om betalning inte kommer in till FGJ i tid diskvalificeras bidraget.

Nominerade
Juryn granskar alla insända artiklar/reportage och gör sedan ett urval. Dessa slutnomineringar offentliggörs på Grävande Journalisters hemsida.
Vinnande bidrag ska skickas in till kansliet för framtida arkivering.

Filformat
Maximal filstorlek för ditt bidrag är 2 Gigabyte. För text och tidningssidor ska PDF-formatet användas. Ljud och videofiler måste vara kompatibla med gratisprogrammet VLC. Programmet klarar nästan alla kända filformat inklusive MP3 och MPEG4 som är de vanligaste formaten för ljud och video. Det kan laddas ner utan kostnad här: http://www.videolan.org/