Nyhet

FGJ i Ryssland: “Viktigt att stötta våra kollegor”

2015-09-09

Hej Valeria Helander! Du har varit i Ryssland i sommar, vad har du gjort där?

– Jag var på besök hos föreningen FGJ:s ryska samarbetspartners i ett projekt som ska stärka öppenhet och demokratiska strukturer mellan svenska och utländska organisationer. Första steget i detta projekt var att två ryska journalister kom till Grävseminariet i våras och höll i ett seminarium och andra steget var att två journalister från Sverige skulle åka och hälsa på i St Petersburg.

Ni var två som åkte från Sverige?

– Ja, föreningen FGJ utlyste en möjlighet att ansöka om att följa med. Kriteriet  var att man var en verksam journalist med Ryssland som specialistområde och Börge Nilsson har bevakat Ryssland i många år på frilansbasis. Han har även gett ut böcker om Ryssland och är huvudkoordinator för projektet som Scoop Russia, ett skandinaviskt projekt som ger stöd till grävande journalister i Ryssland.

Vilka redaktioner besökte ni?

– Vi besökte i första hand en byrå för undersökande journalistik –  Agenstvo Ajur, som ju är vår primära samarbetspartner. Men eftersom vi hade lite tid över åkte vi även till Moskva och träffade Roman Anin, grävredaktör på Novaya Gazeta.

Finns det några planer för framtiden?

– Ja, vi hade en idé om att man skulle kunna skapa en plattform online där ryska och svenska journalister som gör olika typer av granskningar skulle kunna söka hjälp av varandra, om det är så att det involverar båda länderna. Skulle en svensk reporter till exempel ha ett spännande gräv på gång om Ikea i Ryssland så skulle hen på den här plattformen kunna hitta en rysk journalist som skulle kunna hjälpa till med researchen, eller till och med göra en samproduktion.

Vad tar du med dig från resan?

– Att se minnestavlan av Anna Politikovskaja utanför Novaya Gazetas redaktion, som de har slagit med näbbar och klor för att få sätta upp, samt porträtten av de dödade journalisterna som hänger över konferensbordet inne på redaktionen. Det var så overkligt för någon som inte riskerar att dödas på grund av sitt yrke.

Hur är läget för ryska journalister?

– Dåligt. Makten försöker med alla medel stoppa kritiskt granskande journalistik, bland annat genom att införa lagar som ska göra livet surt för journalisterna. Jag har skrivit en artikel om just detta som kommer att publiceras i nästa Scoop.

Varför är det viktigt med den här typen av utbyten?

– Det är viktigt att vi visar att journalistkåren är enad, och att vi stöttar våra kolleger, både här och utomlands. Klimatet för journalister runt om i världen blir allt hårdare; journalister dödas, fängslas och hindras från att göra sitt jobb. Genom att skapa olika nätverk med hjälp av sådana här projekt kan vi stötta och hjälpa varandra.

BAKGRUND: I juli i år besökte FGJ våra samarbetspartners i Ryssland; Agenstvo AJUR. AJUR är en byrå för undersökande journalistik som startade för 19 år sedan av fyra grävande journalister. De har växt från 11 anställda till ett hundratal och ger ut ett antal olika tidningar, både print och webb.

Den största är fontanka.ru, en webbtidning känd för sina granskningar av makten och de kriminella nätverken i St Petersburg. Sedan 2013 ägs fontanka.ru till 51 procent av svenska Bonniers.

Samarbetet inleddes genom att FGJ sökte Creative Force såddfinansiering från Svenska institutet. Creative Force ger stöd till samarbetsprojekt mellan svenska och utländska organisationer. Projekten ska syfta till att stärka öppenhet och demokratiska strukturer.

Första steget i detta projekt har varit att bjuda två journalister från AJUR till Grävseminariet i Umeå. Andrey Zakharov och Anton Mukhin var de två som åkte, och de höll både i ett eget seminarium och var deltagare i en panel.

Andra steget var att två journalister från Sverige skulle åka och hälsa på i St Petersburg. De som åkte var journalisterna Valeria Helander, styrelseledamot i FGJ, och Börge Nilsson.

Läs mer om Valerias Helanders Rysslandsresa i kommande nummer av Scoop, ute den 23 september.