Nyhet

FGJ och danska FUJ drar sig ur SCOOP Russia

2018-03-02

De svenska och danska föreningarna för undersökande journalistik (Föreningen Grävande Journalister och Foreningen for Undersøgende Journalistik) har dragit sig ur ett omfattande projekt för undersökande journalistik i Ryssland.

De två föreningarna, som är initiativtagare till projektet, är besvikna på ett bristande fokus på journalistik och nätverksbyggande, på en tilltagande byråkratisering och ett klimat av internt misstänkliggörande. SCOOP Russia, som till 100 procent är stöttat av svenska Sida, var fram till nu ett partnerskap mellan de två grävföreningarna och International Media Support (IMS) i Köpenhamn, Fojo i Kalmar och Regional Press Institute (RPI) i S:t Petersburg.

SCOOP Russia började sin verksamhet 2011 och har fram till fjolåret stöttat 108 ryska journalister – dels med utbildning i hur man bedriver undersökande journalistik, dels genom att täcka alla utgifter. Många journalister som har gått den inledande utbildningen har fortsatt och gjort fler grävprojekt andra år.De deltagande journalisterna har trots svåra förhållanden för kritisk och oberoende journalistik i Ryssland, vunnit flera priser, bland annat den prestigefyllda Gyllene pennan.

”Vi är mycket stolta över vad vi har uträttat genom åren och över det sätt som projektet har stöttat undersökande journalistik i Ryssland, men vi är inte alls nöjda med hur projektet leds för närvarande och dess bristande fokus på det primära syftet,” säger Börge Nilsson, som de senaste åren har varit FGJ’s och FUJ’s koordinator i projektet.

FGJ:s ordförande kommenterar beslutet såhär:

“Både FGj och FUJ har lagt ner otaliga ideella timmar på detta i mångt och mycket fantastiska projekt. Men när vi tvingats lägga mer och mer av vår tid och vårt engagemang på byråkrati och konflikter, och mindre och mindre om grävande journalistik, så ser vi inte längre att vi kan motivera en fortsättning i projektet. FGJ:s internationella arbete kommer att fortsätta och vi har redan inlett arbetet med att försöka hitta nya spännande samarbetsprojekt till gagn för journalister i Sverige och runtom i världen.

På Scoop Russia-projektets hemsida www.i-scoop.org kan man se mer om projektet och läsa de flesta av de artiklar som SCOOP Russia har stöttat.

Om SCOOP Russia

De 108 journalister som fram till 2017 har deltagit i SCOOP Russia, arbetar under mycket skiftande omständigheter. Några medarbetar i Rysslands ledande oberoende medier i storstaden S:t Petersburg. Andra arbetar för små privata eller offentligt finansierade och därmed politiskt styrda medier i avlägsna delar av regioner som Kaliningrad, Ryska Karelen, Murmansk och Republiken Komi.

Journalistik påverkar, även i Ryssland. Grävprojekt som SCOOP Russia har stöttat har ändrat myndigheters sätt att arbeta, bidragit till att ansvariga för missförhållanden har blivit av med jobbet och förbättrat liv och miljö för människor i nordvästra Ryssland. Journalistik möter också motstånd, särskilt i Ryssland. Våra journalister har blivit förföljda, hotade och riskerat avsked när de undersökt känsliga affärer knutna till vänner och affärskontakter till de medier där journalisterna själva arbetat. 

SCOOP Russia har definitivt varit en succé, även om antalet ansökningar varierat kraftigt genom åren. Toppåret var 2016 med 60 ansökningar, varav 40 från nya journalister som inte tidigare deltagit. 2017 sjönk antalet till 40, kanske beroende på det ökade trycket på alla ryska medier och särskilt sådana som samarbetade med väst.