Nyhet

Föreningen Grävande Journalister skickar reporter till Hörby

2020-03-03

Föreningen grävande journalister förvånades rejält över hur Hörby kommun behandlade Aftonbladets reporter Peter Kadhammar. Att endast erbjuda medborgare och journalister 30 minuter för att titta i kommunens offentliga diarium är inte bara ett exempel på mycket tvivelaktig service, det strider därtill mot lagen.

I Sverige har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar under svenska myndigheters kontorstid. Ett beslut hos Justitieombudsmannen har slagit fast att ”kontorstid” motsvarar all tid då verksamhet pågår under vanlig arbetstid.

– Vi ser allvarligt på hur Hörby kommun agerat för att försämra insynen hos kommunen. Att medborgarna kan granska kommunen är ett fundament i vår svenska demokrati som aldrig får urholkas, säger Fouad Youcefi, ordförande i föreningen Grävande Journalister.

Nu måste Hörby kommun visa att man kan bättra sig. Därför skickar föreningen Grävande Journalister och tidskriften Scoop en journalist till Hörby för att noggrant ta del av kommunens diarium på plats och dokumentera det hela.

– Vår reporter kommer att be om att få ta del av diariet och andra handlingar på plats under kontorstid. Vi förväntar oss att Hörby kommun följer lagen, säger Fouad Youcefi.

Scoop är en tidskrift om undersökande journalistik som utkommer fyra gånger per år och ägs av föreningen Grävande Journalister.

Grävande journalister är en ideell förening var syfte är att främja undersökande journalistik.