Nyhet

Kallelse till FGJ:s årsmöte 2019

2019-02-22

Härmed kallar Föreningen Grävande Journalister till årsmöte 2019.

Årsmötet hålls i samband med Grävseminariet i Kalmar
Tid: Fredagen den 5 april 2019, kl. 18.00.
Plats: Calmar Stadshotell, Storgatan 14, 392 32 Kalmar, Sverige

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast fredag 15 mars 2018.
Vad som skall behandlas på årsmötet framgår av stadgarna: http://www.fgj.se/om-oss/stadgar/

Har du anmält dig till Gräv19 ännu?
Här kan du se några av alla föreläsare: http://gravseminariet.se/program/

Vänliga hälsningar
FGJ:s styrelse, genom ordf Fouad Youcefi