Nyhet

Rekordresultat för Gräv16

2016-06-30

Det är med stor glädje som Föreningen grävande journalister kan meddela att årets upplaga av Grävseminariet blev historiskt på flera sätt. Edward Snowden, Panama Papers, Lars Vilks och flera andra programpunkter bidrog till ett seminarium i absolut världsklass. Ekonomiskt genererar Gräv16 ett överskott på strax över en miljon kronor.

Grävgeneralen Nils Hanson om Gräv16: ”Seminariet blev den journalistiska manifestation som vi i arrangörsgruppen hoppats på. Den stora uppslutningen med över 600 deltagare visar vilken stark ställning den grävande journalistiken fortfarande har i Sverige trots att många journalisttjänster har försvunnit.”

FGJ-ordföranden Terje Carlsson om Gräv16: ”Succén i Göteborg har flera orsaker, men jag vill särskilt lyfta fram följande:

● Sveriges bästa grävgeneral ihop med en hårt arbetande arrangörsgrupp skapade ett inspirerande seminarieprogram. Dessutom arbetade arrangörsgruppen intensivt för att locka så många deltagare som möjligt.

● Samarbetet med MEG fungerade utomordentligt väl.

● Sponsorarbetet var framgångsrikt.”

FGJ är ekonomiskt beroende av att föreningens grävseminarier genererar ett ekonomiskt överskott. Årets rekordresultat gör att en enig styrelse nu kan presentera en satsning inför framtiden för FGJ.

FGJ:s vice ordförande Kerstin Weigl om Nysatsning 2017:

”En del av överskottet från Gräv16 vill styrelsen använda även för att satsa offensivt, i något vi i styrelsen valt att kalla Nysatsning 2017. Vår ambition är att föreningen ska växa och ytterligare stärkas ekonomiskt. Vi är därför glada över att Terje Carlsson kan åta sig att på halvtid vara en arbetande styrelseordförande perioden 1 september 2016 fram till 1 juli nästa år.

Ett av målen är att öka föreningens sponsorintäkter; vårda nuvarande sponsorer, men även identifiera och träffa nya potentiella sponsorer, och hitta fler möjliga partners för samarbeten. Tidigare har samarbeten med bland annat Svenska Institutet gett föreningen betydande intäkter, och vi tror att fler samarbeten kan skapas.

Terje är väl lämpad även för opinionsbildande arbetet och jag personligen ser fram emot att föreningen syns mer i den offentliga debatten om pressfrihet, öppenhet och möjlighet att bedriva undersökande journalistik. Dessutom har Terje har valts in till styrelsen till internationella Arij, Arab Reporters for Investigative Journalism, vilket stärker FGJ i internationella sammanhang.”

Frågor och vidare kommentarer:

Terje Carlsson 0739-861622
Nils Hanson 08-7840000
Kerstin Weigl 070-714 55 49