Nyhet

Scoop Russia gör det möjligt att gräva i Ryssland

2017-02-20

2016 var året då tumskruvarna drogs åt på alla medier i Ryssland. Det var även året då Föreningen Grävande Journalisters projekt Scoop Russia fick fler ansökningar än någonsin tidigare, 61 stycken.

Ansökningarna var förhållandevis väl spridda i hela Scoop Russias område, vilket är nordvästra Ryssland, och många av grävprojekten höll väldigt hög standard.

– Det som ofta har slagit mig, trots att samarbetet ibland gått trögt och det varit tydligt att vi haft olika kulturer och förväntningar, är att jag ändå känner en oerhört stor stolthet. Tänkt att få vara med om det här. Vi stödjer faktiskt på riktigt undersökande journalistik i Ryssland på orter som Kaliningrad, Pskov, Murmansk och Petrozavodsk. Sådant som folk inte ens tror finns! säger projektkoordinatorn Börge Nilsson.

Scoop Russia är ett projekt mellan ryska, svenska och danska organisationer som utbildar, hjälper och finansierar ryska grävjournalister i deras arbete. FGJ har varit en aktiv del av Scoop Russia ända sedan starten.

Enligt Börge Nilsson, projektkoordinator från svenskt håll, och även representant för FGJ, är projektets styrka att det är de ryska grävjournalisterna som kommer på idéerna och genomför dem själva. Scoop Russia finns endast där för att ge stöd, hjälp och finansiering.

Pengarna som Scoop Russia finansieras med kommer från SIDA och förvaltas av International Media Support, en NGO baserad i Köpenhamn.

FGJ och den danska motsvarigheten FUJ är med som rådgivare och fungerar som domare, tillsammans med ryska journalister, när det kommer till att välja ut vilka ansökningar som går vidare och får finansiering för sitt grävprojekt.

Ansökningsperioden går ut i mars varje år. Därefter sätter sig fyra journalistpar, med en skandinavisk och en rysk journalist i varje par, för att välja ut vilka projekt som går vidare.

Det är ungefär tjugo projekt som varje år för ekonomiskt stöd från Scoop Russia och där journalisterna även inbjuds till en grävkurs på FOJO i Kalmar, lett av grävjournalister från Ryssland och Ukraina.

– Styrkan blir att vi stödjer den journalistik som deltagarna skulle vilja göra om de haft resurser, tillåtelse och ett politiskt klimat där det varit möjligt. Vi gör det möjligt. Och samtidigt ger vi utbildning i undersökande journalistik, säger Börge Nilsson, svensk koordinator för Scoop Russia.

Förhoppningen är att kunna sammanföra ryska grävjournalister för att det i framtiden ska kunna skapas något som liknar FGJ i Ryssland, idag eller i en framtid när mediernas frihet kan vara större. Scoop Russia vill vara med och skapa en arena där undersökande journalister kan träffas och arbeta tillsammans.

– Att varje grävidé kommer från den enskilda journalisten tror jag också är ett av skälen till att vi har fått hållas för ryska myndigheter, som faktiskt inte aktivt försökt stoppa oss än, säger Börge Nilsson.

Samtidigt är alla på Scoop Russia mycket medvetna om att allt som görs och skrivs och sägs granskas mycket noga. Den ryska partnern i samarbetet, den ideella organisationen RPI, är stämplad som utländsk agent och måste redovisa minsta aktivitet för olika myndigheter.

Om internationella samarbeten:

FGJ har under de senaste åren drivit flera lyckade internationella samarbeten. Bland annat ett i Ryssland och ett i Zambia.

Ryssland

Det första projektet inleddes under 2014 och var ett samarbetsprojekt mellan Ryssland och Sverige, med stöd av Svenska Institutets Creative Force program. Creative Force ger stöd till samarbeten mellan svenska och utländska organisationer, i syfte att stärka öppenhet, mänskliga rättigheter och demokrati genom kultur eller media.

FGJ sökte, och fick, en såddfinansiering på 100 000 för att inleda ett samarbete med Agenstvo AJUR, en stor grävgrupp i St Petersburg, Ryssland. Två personer från AJUR var med på Gräv i Jönköping i mars 2015 och två personer från FGJ åkte St Petersburg under våren för att se om det gick att driva samarbetet framåt. Tankar som föddes var bland annat en bulletinboard där svenska och ryska journalister kunde mötas och, under krypterade former, utbyta information.

Zambia

I november 2014 utlyste Svenska Institutet en kontaktresa till Zambia, där organisationer fick ansöka om att åka med. Syftet med kontaktresan var att koppla samman svenska och zambiska organisationer och förhoppningsvis inspirera till ett samarbeten mellan organisationerna. I förlängningen är förhoppningen att samarbetet ska kunna utökas med stöd från Svenska Institutets program Creative Force.

FGJ ansökte om att få vara en av tio organisationer från Sverige som skulle få åka och fick det.

På resan träffade Valeria Helander, som var representanten från FGJ som åkte, flera intressanta medieaktörer. Hon kom överens med Bulletin and Record samt Junior Reporters om att inleda ett samarbete och ansöka om Creative Force såddfinansiering, vilket gjordes i januari 2015.

Samarbetet utmynnade i att en representant för Bulletin and Record och en representant för Junior Reporters medverkade på Gräv i Jönköping 2015. Två personer åkte även till Zambia i oktober 2015, dessa var Valeria Helander och Nils Hanson från Uppdrag granskning. Under denna resa höll Valeria och Nils en mycket uppskattad en-dags workshop på Junior Reporters om vikten av grävande journalistik och journalistisk etik. Dessutom hölls flera möten med Bulletin and Record i syfte att bena ut om det fanns någon typ av samarbete som man kunde bygga på.

Exakt ett år senare sändes reportaget “Svenskt bistånd” i Uppdrag granskning, som var en idé som föddes på plats i Zambia med hjälp av Bulletin and Record. De båda redaktionerna och FGJ håller kontakt med varandra än idag.

Text och bild: Valeria Helander