Nyhet

Visselblåsare måste få meddelarskydd

2014-11-12

Meddelarskyddet borde också gälla privatanställda. Det anser FGJ:s styrelse och kritiserar därmed regeringens förslag om stärkt skydd för visselblåsare.

Visselblåsarberedningen kallas den utredning som ska se över meddelarskyddet i svensk lagstiftning. FGJ har, tillsammans med Svenska journalistförbundet, utgjort remissinstans i ärendet.

Vi ansluter oss till fullo till det svar Svenska journalistförbundet avgett i ärendet. Klicka här för att läsa.

FGJ:s styrelse gör bedömningen att de förslag som presenteras i de flesta fall inte är tillräckliga, i vissa fall kontraproduktiva och svårtolkade samt i vissa fall utgående från fel premisser.
Vi värnar fullt ut att arbetstagare, som slår larm om missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen, ska få ett starkt skydd. Men remissens förslag lyckas inte med den uppgiften.
Den bästa och enklaste lösningen hade varit att utredningen fått i uppdrag att privatanställda skyddas när de lämnar uppgifter till media, på samma sätt som gäller för offentligt anställda.